Metalli uusiokäyttöön

Kierrätysmetalleilla korvataan neitseellisen raaka-aineen käyttöä metalliteollisuudessa. Samalla säästyy suuret määrät energiaa niin kuljetuksissa kuin teollisuuden eri prosesseissa. Parhaiten pystymme huolehtimaan ympäristöstämme keräämällä kierrätyskelpoista materiaalia ja käsittelemällä se mahdollisimman tehokkaasti uusioraaka-aineeksi teollisuudelle.

Tehokas kierrätys vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, säästää energiaa ja ympäristöä sekä vaikuttaa kestävään kehitykseen positiivisesti.